Jak šel čas

Historie firmy

1949

Založení jednotného podniku Československá automobilová doprava

Mezi prvními ČSAD Kyjov. Od 60. let 20. století - intenzivní rozvoj nákladní dopravy

historie historie historie
1966

Vybudování nového areálu v Kyjově

historie historie
1968

Zprovozněn systém celostátní sběrné služby

historie historie
1983

Dokončeno nové moderní opravárenské středisko

historie historie
1993

Založení akciové společnosti ČSAD Kyjov a. s.

historie historie historie
1998

Rekonstrukce vlastní čerpací stanice

historie historie
2000

Od roku 2000 intergrace norem ISO

historie historie
2011

Od 1.9.2011 rozdělení společnosti na samostatné subjekty

ČSAD Kyjov Bus a.s.
ČSAD Kyjov Logistics a.s.
ČSAD Kyjov Servisní a.s.

historie
2013

Na podzim vstup majoritního akcionáře

historie
2014

Start spedičního oddělení

2017

Otevření skladu v areálu ČSAD pro potřeby zákazníků

historie